Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-01-25 godz. 10:00
Numer KM: KM 595/14
Numer KW: OP1B/00033133/3
Adres: Młynarska 6/2, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 595/14
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA 
UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2021 o godz. 10:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul.Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie 1/4 części nieruchomości 
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Młynarska 6/2,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00033133/3
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.