Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997, Art. 8.3).

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski, jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza 6 miesięcy (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji 29 sierpnia 1997, Art. 8.4).

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

  • dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
  • dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.