Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-10-05 godz. 10:30
Numer KM: KMP 20/14
Numer KW: OP1B/00033133/3
Adres: 1 Maja 5/2, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
 Kmp 20/14

 

 
 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi, na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2020 o godz. 10:30 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. 1 Maja 5/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie udziału 1/4 części w nieruchomości położonej:
    49-300 Brzeg, Młynarska 6/2,
    dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00033133/3

 

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.


                                                                                                                                                                                                            Komornik Sądowy

                                                                                                                                                                                                          Mateusz Dobrakowski