Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2024-08-07 godz. 10:15
Numer KM: KM 1275/18
Numer KW: OP1B/00035474/9
Adres: Rogalice, 49-313 Lubsza
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1275/18
   
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Wojciech Stefański
49-306 Brzeg,   ul. Oławska 7/1 
na podstawie art.945 §2  w związku z art.10132 kpc w zwiazku z 1013'§3 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2024 o godz. 10:15 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej: 49-313 Lubsza, Rogalice,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00035474/9.
Sposób korzystania : łąka.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.