Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-08-08 godz. 09:00
Numer KM: KM 1508/21
Numer KW: OP1B/00026797/3
Adres: Kamienna 13/6, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1508/21
 
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski 
na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2022 o godz. 09:00 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 
położonego: 49-300 Brzeg, ul. Kamienna 13/6,
dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00026797/3
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.