Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00036682/7

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-12-02 godz. 13:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00036682/7
Cena wywoławcza: 28 875,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 922/16
  
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00036682/7 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-12-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 61 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 38,30 m2 położonego na pierwszym piętrze budynku 3-kondygnacyjnego, dwuklatkowego, wolnostojącego, położonego pod adresem: Buszyce-Leśniczówka nr 12. Lokal o poniżej przeciętnym standardzie wykończenia kwalifikujący się do remontu generalnego. Lokal posiada następujący układ funkcjonalnym: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Do lokalu przynależy strych oraz segment gospodarczy o powierzchni użytkowej 20,30 m2. Układ mieszkania jest jednostronny w układzie południowym. Lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie (elektryczne). Z lokalem związany jest udział w wysokości 20/10000 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności gruntu. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze utwardzonej – trasie Brzeg-Opole DK 94.
należącej  do dłużnika: Henryk Schabe, Zofia Schabe
położonej: 49-340 Lewin Brzeski, Buszyce-Leśniczówka 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00036682/7
 
Suma oszacowania wynosi 38 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    28 875,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 850,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.