Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00003798/3

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-12-14 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00003798/3
Cena wywoławcza: 143 250,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1903/20
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00003798/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-12-2022r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - byłej działki siedliskowej nr 199/2 a.m. 4 o powierzchni 0,2400 ha, położonej w miejscowości Szydłowice, Gmina Lubsza – ok. 8 km. od miasta Brzeg – zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym. Budynek o numerze 106 wzniesiono w 1920 roku, jako murowany, parterowy i poddaszem nieużytkowym, z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką. Powierzchnia zabudowy części mieszkalnej – 132,00 m2, części gospodarczej – 85,00 m2, zaś powierzchnia użytkowa, wg deklaracji podatkowej, to – odpowiednio – 100,00 i 63,00 m2. W skład części mieszkalnej wchodzą : ganek, przedpokój, łazienka, kotłownia oraz trzy pokoje (w tym jeden przechodni). Tynki na ścianach : cementowo – wapienne, posadzki: panelowe i wykładzinowe, stolarka okienna – PCV, stolarka drzwiowa – drewniana. Budynek posiada instalacje : wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz grzewczą – z kotła na opał stały. 
należącej  do dłużnika: Dariusz Pawlaczek
położonej: 49-313 Lubsza, Dobrzyń 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00003798/3
 
Suma oszacowania wynosi 191 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    143 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 100,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.