Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00029195/4

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-12-13 godz. 10:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00029195/4
Cena wywoławcza: 18 375,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1021/15
   
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00029195/4
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-12-2022r. o godz. 10:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58 odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości  1/4  części w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 8 położonego na III piętrze  budynku w Brzegu, przy ul. Szkolnej 26. Budynek, wzniesiono w 1919 roku, jako wielorodzinny, czterokondygnacyjny, murowany, ze stropodachem płaskim, krytym papą.  Lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 35,58 m2.
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 12,10 m2 oraz  udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – to jest – działki nr  913 , a.m. 12  o powierzchni 283 m2 , w udziale wynoszącym 89/4000 części. Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną , ogrzewanie - etażowe. W budynku – w ostatnim okresie czasu przeprowadzono remont elewacji oraz malowanie klatki schodowej. 
należącej  do dłużnika: Robert Legun
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Szkolna 26/8 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00029195/4
 
Suma oszacowania udziału w wysokości 1/4 części nieruchomości wynosi 24 500,00zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  18 375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 450,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.