Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00003035/7

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-11-29 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00003035/7
Cena wywoławcza: 376 667,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 2161/21
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00003035/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-11-2022r. o godz.11:00 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej na terenie rozproszonej zabudowy o dominującej funkcji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz gruntów niezabudowanych oczekujących na proces urbanizacji– strefa peryferyjna miejscowości Szydłowice, w niedalekiej odległości granicy administracyjnej z województwem dolnośląskim oraz miastem Brzeg. W bezpośrednim otoczeniu zlokalizowane są budynki jednorodzinne, Szkółka drzew i krzewów, warsztat samochodowy, natomiast w dalszym otoczeniu znajduje się Kościół, Stajnia oraz rzeka Odra. W aktualnym stanie użytkowania stanowi teren zabudowany, podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym i garażem w obrębie budynku oraz wolnostojącym budynkiem gospodarczym w zabudowie zwartej z budynkiem garażu murowanym i ocieplonym o przeciętnym standardzie wykonawstwa o łącznej powierzchni użytkowej Pu=72,07 m2. Obiekt mieszkalny wybudowany w 1970 roku (na podstawie kartoteki budynków), w późniejszych latach częściowo modernizowany, murowany, dach dwuspadowy, kryty papą i blachodachówką, o powierzchni użytkowej 215,27 m2. 
Działka posiada kształt regularny, w formie trapezu. Teren ogrodzony. Część stanowi teren zagospodarowany, utwardzony kamieniem drogowym i w niewielkiej części płytami betonowymi, częściowo porośnięty roślinnością ozdobną oraz trawą. Występuje podstawowa dostępność do infrastruktury technicznej. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej, od której jest wjazd i wejście na teren nieruchomości.   
należącej  do dłużnika: Piotr Przybylski
położonej: 49-313 Lubsza, Szydłowice, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00003035/7
 
Suma oszacowania wynosi 565 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    376 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  56 500,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.