Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA PIERWSZEGO UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-10-18 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA PIERWSZEGO UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Cena wywoławcza: 47 433,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1200/21
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
PIERWSZEGO UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00031340/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  18-10-2022r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58 odbędzie się druga licytacja pierwszego udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości - lokalu mieszkalnego  nr 3 o powierzchni użytkowej 67,15 m2 położonego na pierwszym piętrze budynku 4-kondygnacyjnego, jednoklatkowego, w zwatrej zabudowie, przy ul. Ofiar Katynia 44 w Brzegu, powiecie brzeskim, woj. opolskim o następującym układzie funkcjonalnym: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 11,53 m2. Układ mieszkania jest dwustronny w układzie połnoc-południe. Lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie gazowe, domofonową. Nieruchomość położona jest przy drodze utwardzonej. 
należącego  do dłużnika: Zdzisław Jędrysiak
Nieruchomość położona jest: 49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 44/3, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00031340/3.
 
Jednocześnie informuję, iż druga licytacja drugiego udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności tej samej nieruchomości odbędzie się również w dniu 18.10.2022r o godz.11:30 s.58.
 
Suma oszacowania pierwszego udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości wynosi 71 150,00zł, zaś cena wywołania pierwszego udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 433,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu pierwszego udziału powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania pierwszego udziału, to jest 7 115,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem " rękojnia do licytacji pierszego udziału" 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.