Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00030914/1

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-04-15 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA UDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00030914/1
Cena wywoławcza: 31 125,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 122/20
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00030914/1 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  15-04-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. użytkowej 33,91 m2położonego na czwartym piętrze budynku 5-kondygnacyjnego, jednoklatkowego, przy ulicy Chocimskiej nr12 w Brzegu, o następującym układzie funkcjonalnym: 2 pokoje,  kuchnia,  przedpokój i łazienka. Do lokalu przynależy piwnica. Z lokalem związany jest udział w wysokości 60/1000 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności gruntu. Układ mieszkania jest jednostronny, w osi południe-wschód. 
Lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, c.o., gazową, domofonową. 
Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej
położonej: 49-300 Brzeg, ul. Chocimska 12/13, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00030914/1 
 
Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 41 500,00zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania  i wynosi    31 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 150,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.