Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023947/9

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-02-02 godz. 09:00
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00023947/9
Cena wywoławcza: 41 350,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 1461/17
 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1B/00023947/9 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-02-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  -lokalu mieszkalnego nr 18 położonego na I piętrze  budynku w Skorogoszczy, 
przy ul. Zamkowej nr 18. Budynek, wzniesiony w systemie tradycyjnym, jako murowany, wielorodzinny, z więźbą dachową, krytą dachówką. Jest to budynek wzniesiony  w 1840 roku, sukcesywnie remontowany. Lokal składa się (wg dokumentacji)  z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją  i przedpokoju. W ostatnim czasie w lokalu przeprowadzono gruntowny remont, polegający praktycznie, polegający na wymianie praktycznie wszystkich elementów, wraz z instalacjami i wyposażeniem w urządzeń oraz podziałem większego pokoju. Obecnie na ścianach położono gładzie, na podłogach panele 
(w łazience płytki), okna wymieniono na okna z PCV. Lokal ogrzewany jest etażowo z pieca na opał stały. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 46,70 m2. Do lokalu przynależny jest udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działki nr 192/3 a.m. 1 o pow. 0,0601 ha - w wysokości 516/10000. Przy budynku postawiono wiatę pod samochód, zaś w trakcie 
wykonywania jest altana.   
 dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00023947/9
 
Suma oszacowania wynosi 62 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania 
i wynosi    41 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 200,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33,  51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.