Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00035958/6

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2021-01-20 godz. 11:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00035958/6
Cena wywoławcza: 142 500,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 965/19
  
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00035958/6
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2021r. o godz. 11:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 2,  położonego na I piętrze budynku w Brzegu, przy 
ul. Władysława Łokietka nr 23 a (wraz z klatką schodową nr 13 – tworzą jeden budynek). Budynek wzniesiono w systemie tradycyjnym w 1909 roku, jako murowany, ze stropodachem płaskim, krytym papą. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny z czterema kondygnacjami nadziemnymi .
Budynek położony jest na obrzeżach miasta z dobrym dostępem do handlu i szkół.
Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju . Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 71,95 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 11,20 m2 oraz przynależny jest także udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działki nr 659/1 am. 9 o powierzchni łącznej 1037 m2 – w 536/10000 części. 
Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową, grzewczą  oraz wodno – kanalizacyjną. 
W budynku, w ostatnich latach wykonano remont pokrycia dachowego i elewacji wraz z ociepleniem oraz utwardzono drogę dojazdową na zaplecze budynku z miejscami postojowymi. 
  położonej: 49-300 Brzeg, ul. Łokietka 23a/3,  
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  OP1B/00035958/6.
 
Suma oszacowania wynosi 190 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    142 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 000,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.