Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00029325/5

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2020-09-30 godz. 10:30
Przedmiot sprzedaży: LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KW OP1B/00029325/5
Cena wywoławcza: 128 250,00
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul.1 Maja 5
tel. 77 416 50 22  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 434/19
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW  OP1B/00029325/5 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-09-2020r. o godz.10:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 10A,  położonego na I piętrze budynku w Brzegu, przy ul.Wileńskiej 40. Budynek wzniesiony w systemie tradycyjnym przed 1945 rokiem, jako murowany, użytkowany do lat 90-tych XX wieku przez żołnierzy byłej Armii Radzieckiej, następnie wyremontowany ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z więźbą dachową drewnianą, krytą dachówką. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z ubikacją i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Pu – 57,08 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 5,48 m2 oraz przynależny jest także udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej – działki nr 962, a.m. 10 o powierzchni 1543 m2 – w wysokości 3207/100000 części. Lokal wyposażony jest w instalację : elektryczną, gazową – w tym piec centralnego ogrzewania dwufunkcyjny oraz wodno – kanalizacyjną.   
położonej: 49-300 Brzeg, ul.Wileńska 40/10 A, 
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1b/00029325/5
 
Suma oszacowania wynosi 171 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania 
i wynosi    128 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 100,00zł. 
Rękojmię należy wpłacać  na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.