Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski

fon

opis i oszacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-12-14 godz. 09:15
Numer KM: KM 377/22
Numer KW: OP1B/00026457/8
Adres: Oławska 39/10, 49-300 Brzeg
Opis:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Brzegu
Mateusz Dobrakowski
Kancelaria Komornicza nr IV w Brzegu
49-300 BRZEG ul. Wileńska 43/2
tel. 774165022,775511099,775511101  e-mail: brzeg2@komornik.pl
https://www.komornik-brzeg.pl
  Km 337/22
 
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski  na podstawie art.945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2022 o godz. 09:15 w: Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu, ul. Wileńska 43/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości 
położonej:  49-300 Brzeg, ul. Oławska 39/10,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgę wieczystą  nr KW OP1B/00026457/8.
 
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.